Category: Ngẫm nghĩ

Lãng đãng ngày 8/3…

22nd March 2017

Ngày 8 tháng 3 năm 2018 Trong những giọt nắng chiều oi bức còn le lói trên sân trường, tôi…

Người giữ ngọn lửa

20th March 2017

Viết bài này cách đây đã hơn 3 năm rồi; thỉnh thoảng cứ đọc lại, rồi post lại, để chiêm…

Đã lâu rồi không biết Note, tôi xin quay trở lại bằng một bài viết hơi lãng đãng một chút,…

About Me

ThaoLT

I like to see the sunrise in the morning, I like to see the moonlight at night; I like to feel the music flowing on my face, I like to smell the wind coming from the ocean. I like to look at the clouds in the sky with a blank mind, I like to do thought experiment when I cannot sleep in the middle of the night...